A Süni és Vadon magazinok 16 oldalas mellékleteinek tartalmi bontása

Általános rész: a sokszínűség, mint érték; hol tartunk ma, az ökocídium és egyéb környezeti kockázatok mértéke; az ökocídium és egyéb környezeti problémák okai; a mindennapok szerepe: ennek a rovatnak az a célja, hogy a problémát kicsit kívülről megforgatva világos ívet rajzoljon a biodiverzitás esztétikai-erkölcsi-gyakorlati értéke, megtartó ereje; az antropogén eredető ökológiai problémák és a mindennapi apró döntések, viselkedésminták között. A társadalmi vonatkozású környezeti problémákat ugyanúgy ökológiai problémának értjük, de egy természetismereti magazint olvasgató gyereket (és a legtöbb ilyen felnőttet) nem a fény-, zaj- és légszennyezés városi hatásaival, hanem vadregényes tájak és mesés állatok-növények sorsával lehet jobban lekötni. Itt beszélhetünk az esőerdők és korallszirtek bámulatos fajgazdagságáról, és persze kishazánk egyedülálló, a célcsoportok által is megfigyelhető természeti kincseiről. Innen föld- és kultúrtörténeti példákon keresztül áttérünk a különböző kihalási hullámokra, majd az emberi eredető degradációra, ill. a társadalmi jövőképekre. A természettől az abban foglaltatott civilizáción átívelő lánc végén az olvasóval még nem azonosított Egyén áll, mint a bemutatott folyamatok egyik fő eredője - és a változás letéteményese. Az olvasóra vonatkoztatás a következő elemek feladata.

Cselekvő környezetgazdagítás otthon: Nagyon alkalmas témakör az egyéni viselkedésminták olvasóra vonatkoztatására. Egy természetismereti lapot olvasó gyereket vagy felnőttet könnyen rá lehet bírni, hogy pl. valami egyszerű tervrajz nyomán madáretetőt készítsen, majd azt kiakassza a kertbe. Az ilyen tevékenységhez nagy valószínűséggel sikerélmény párosul és laptól, célcsoporttól függően bevonhatók (a gyerek részéről) a szülők, vagy (a szülők részéről) a gyerekek is. Ugyanígy beszélhetünk valami apró kerti tó megépítésének hasznáról, vagy a kertbe ültetett tujákat állítjuk szembe őshonos fajokat alkalmazó alternatívákkal. Az ilyen típusú cikkek kötik össze az absztrakt cselekményt magával az olvasó életével a legközvetlenebb módon. Éppen ezért, bár elsőre természetvédelmi szempontúnak tetszhet a cél, valójában gyerekek és felnőttek környezeti neveléséről és a napi életvitel szerepére való közvetlen, szórakoztató rámutatásról beszélünk. A következő témakörökben ez az összekötés kicsit absztraktabb

Fogyasztás: energia (CO2)- és vízhasználat; közlekedés; táplálkozás egyéb fogyasztói vonzatok. Szinte minden magatartás fogyasztás - és szinte minden fogyasztásnak vannak fenntarthatósági vonatkozásai. Igyekszünk itt is valamennyire kidomborítani a természetre gyakorolt hatásokat: lapjaink olvasóinak körében ez minden esetben biztos emocionális alapot teremt a kívánatos befogadói attitűd megidézéséhez. Ebben a témakörben az egyes, viszonylag jól csoportosítható fogyasztási típusokat és szituációkat azonosítjuk. Visszautalunk konkrét ökológiai hatásukra, a hazai szokásokra és számba vesszük a konkrét mindennapi lehetőségeket, praktikákat (esővíztől a kompakt izzón át a kerékpárig hosszú a sor).

Környezettudatos vásárlási döntések: noha az előző csoport része, fontosságánál és sajátos jellegénél fogva külön fejezetet érdemel. Maga a vásárlás közvetlen hatással, ugyanakkor igen elvont "szavazói" tevékenységgel is bíró szituáció. Ezzel a hatalommal a legtöbb ember egyszerűen nincs tisztában. A témakör tárgyalását a környezettudatos vásárlást segítő információk és információforrások ismertetése egészíti ki.
 Szelektív hulladékkezelés: a fogyasztói magatartás jól lehatárolható "kimeneti" csatornája. A megszokott, ökológiai távból induló ráközelítéssel eljutunk a már mindenképp jelentkező háztartási hulladékok helyes kezelésének gyakorlati megvalósulásáig.
 Ökoturizmus, etikus természetjárás: ember és természet között valódi kapcsolat elképzelhetetlen a természet felé forduló tényleges, esztétikai célú emberi jelenlét nélkül; ami másrészt azt jelenti, hogy a rekreáció színterét pedagógiai szempontból nagyon eredményes természeti értékekhez kötni. Ha az olvasókat nem küldjük ki a mediális térből (önmagukban csak ilyenek a lapok oldalai is), akkor az eszközből cél válik. Ám a fogalmat egyáltalán ismerők körében sem jelent az ökoturizmus többet nemzeti parkok felkeresésénél. Ökoturisztikai ismertetésekre fókuszáló cikkeink célja az lesz, hogy a valós tájba kiránduló olvasók éppen ezeket az órákat-napokat is ott és úgy töltsék el, hogy az a természeti-kulturális értékek és az egyén közti harmóniát, épülést szolgálja, mindeközben az olvasó részéről - majd akkor - tudatosan megélve ezt. Persze hazánkban igen kevés olyan ökoturisztikai program ajánlható, ami minden szempontból megfelel a nemzetközi definícióknak. Ezzel együtt a szempontrendszerek és a legjobb (illetve a látogatókra leginkább utalt) alternatívák bemutatása fontos.  CITES: A Washingtoni Egyezmény előzményeinek és gyakorlatának tárgyalása kiváló példa az egyén szerepének hangsúlyozására. Segítségével a fentieknél rövidebb kapcsolaton keresztül szemléltethető ökológia, fogyasztás és aktivitás. Látványos illusztrációkkal, megdöbbentő adatokkal lehet inzertezni a helytelen magatartás eredményeit, ugyanakkor felvillantható néhány olyan példa, ahol a passzív "nem-fogyasztáson", tehát a szerencsétlen tabuközpontúságon túl is nyílnak lehetőségek. Számos hazai természetkedvelő ember épített olyan hobbit magának, melynek eredményeképp CITES-védelem alatt álló fajok szaporításával és kereskedelembe pumpálásával sokkal hatékonyabban szolgálta az ügyet, mint egy-egy látványos, nagy költségvetésű kommunikációs projekt. Ez az egyéni proaktivitás CITES-en túli témakörökbe is mutató, a kanonizált szempontoktól kicsit eltérő lehetőség, amivel jól modellezhetők az egyén "környezetvédelmének" más lehetőségei is.
 A fenntarthatóságot szolgáló aktivitás egyéb formái: önkéntesség; véleménynyilvánítás; állampolgári lehetőségek; egyéni kezdeményezések: ismert, ismerni vélt és rendhagyó módszerek, példák, lehetőségek bemutatása, amivel az egyén - egyéniségétől függően - tevékenyen részt vehet egy fenntartható jövő építésében. A magatartástípusok felmutatása mellett itt elsősorban konkrét lehetőségeket ismertetünk.Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21