A Göncöl Alapítvány Pro Natura - díjas szervezet, amelynek története Vácott 1973-ban kezd?dött, több korábbi m?kedvel? természetbarát, m?vel?dési és polgári kezdeményezés újjáéledéseként. Az Alapítvány jelent?s szerepet vállalt a rendszerváltás után a környezetvédelmi törvény kidolgozásában, a társadalmi szervezetek támogatási rendszereinek létrejöttében, a Duna-mozgalomban, a környezeti állapot feltárásában, a védetté nyilvánításokban, a területi tervezésben, a társadalmi szektorok közötti együttm?ködés segítésében. Az Alapítvány a Szövetség központi szerve és háttérintézménye, mint ilyen els?sorban a tagszervezetek munkáját segíti.

Küldetésünk:

A Göncöl Alapítvány, a Göncöl Szövetség és tagszervezetei közös célkit?zéseik megvalósítását közösen végzik. Részlet az Alapítvány Alapító Okiratából: �Mi, a Göncöl Alapítvány alapítói abból a célból hoztuk létre a Göncöl Alapítványt, hogy természeti, társadalmi és emberi értékeket mentsünk meg és hívjunk életre. Ezzel kívánunk közrem?ködni egy olyan társadalom kialakításában, vagy a jelenlegi jobbá tételében, amely - kicsiny, emberi lépték?, - a saját környezetével és er?forrásaival harmonikus egyensúlyban lév?, mégis nyitott, - hosszú távon megújuló és önfenntartó, - önmagában sokszín? és értékekben gazdag, - független és szabad közösségek együttm?ködésén alapszik; ��

Az Alapítvány és a Szövetség az alapító okirataikban megfogalmazott célkit?zések megvalósítására jelentkez?, nem politikai, és gazdasági szempontból nem nyereségérdekelt közösségek, szervezetek és magánszemé-lyek, valamint ilyen tevékenységek kizárólag közhasznú segítését végzi, illet?leg maga is végez ilyen tevékenységeket, f?ként - természettudományi, környezet- és természetvédelmi, - kulturális, m?vészeti és oktatási, - tanulmányi és kutatási, - képzési és szociális, valamint - lap-, könyv- és brosúrakiadási területen.


Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21