Göncöl Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló a 2007. évr?l Általános ismertetés A Göncöl Alapítvány 1988-ban kezdte meg m?ködését, küldetése természeti emberi és társadalmi értékek védelme és létrehozása, az emberi lépték? közösségek együttm?ködésén alapuló, sokszín? társadalom létrejöttének segítése. A Göncöl Alapítvány egységei, csatlakozó létesítményei és azok programjai együtt, kiemelked?en közhasznú, közm?vel?dési-környezetvédelmi magán intézményhálózatot képeznek, ezek helyi, térségi, határ-menti, országos és nemzetközi feladatokat látnak el. Az Alapítvány közvetlen feladata, hogy támogassa a Göncöl küldetésének gyakorlati megvalósítására jelentkez?ket, akik a Göncöl Szövetséghez is csatlakozhatnak. Az Alapítvány alapító tagja az Ökoszolgálat Alapítványnak, a FÓKA Alapítványnak, a Zöld Pók Alapítványnak, a Környezetvédelmi Oktatóközpontok Szövetségének, tagja a Világ Természetvédelmi Uniónak (IUCN) és az Ipoly Eurorégiónak. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai 2007-ben: Kiszel Vilmos elnök, Megyery Tibor titkár, Dr. Ilosvay György tag. További tagok Magyari Márton és Dr. Molnár Csaba a hosszú szolgálatra tekintettel felmentésüket kérték, helyükre az alapító Kovács Györgyöt és Molnár Pétert kérte fel, akik november óta látják el feladatukat. Egyedül az elnök alkalmazottja az Alapítványnak, a többi kurátor a feladatát társadalmi munkában végzi. Az elnök társadalmi munkában 2002 óta az IUCN Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke. A Szövetség elnökeként az alapítót képvisel? Breuer László (Sumi) meghatározó személyiség volt, akinek 2006. november 25-én bekövetkezett halálát követ?en szükségessé vált a Göncöl szervezeti átgondolása, ami áthatotta a Göncöl egészének 2007. évi tevékenységét. Az Alapítvány öt részlege közel 40 projekt megvalósításán dolgozott a 2007. évben. Gazdasági - M?szaki csoport Az alapítvány központi szerve, amely felel az összes vezetési, gazdasági, m?szaki, adminisztrációs feladat elvégzéséért, illetve elvégeztetéséért. A beszámolási id?szakban jelent?s ésszer?sítésen ment keresztül a csoport. • Az elnök a csoport tagja f?foglalkozásban, közvetlen segéder? nem áll a rendelkezésére. • Februárban új könyvel?-adminisztrátort vettünk fel, júliusban és decemberben gazdasági vezet?t cseréltünk. Ezzel a gazdasági-adminisztrációs állomány két f?vel stabilizálódott. • Rendszeressé tettünk küls? könyvvizsgáló megbízását és felkértük a Felügyel? Bizottságot bels? vizsgálat elvégzésére. • Az üzemeltetési feladatokat egy m?szaki-szervez?, eg