"Mikoron Zarathustra harminc éves vala, odahagyá hazáját és hazájának tavát és a hegyekbe mené. Itt élvezé lelkét és magánosságát és nem fáradt belé tíz álló esztendeig. Végzetére azonban eltávozék szívében, egy reggel hajnal hasadtával kelvén, szembeálla a napnak és im-ígyen szólítá meg: "Hatalmas csillagzat! Mi volna boldogságod, ha nem volnának azok, a kiknek világosságot adsz!..." Szerz?: Nietzsche Frigyes Kiadó: Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest 1908. A könyv ára: 500,- Ft


Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21