A Göncöl Szövetség legnagyobb tagszervezete a Göncöl Alapítvány, amely egyben a szövetség és tagszervezeteinek háttérintézményi feladatait is ellátja. Az Alapítvány szervezeti egységei következ?k:

I. A Térségi Kutatások Intézete

Az intézet naprakész területi adatokra alapozott, számítógépi adatbázisokon és társadalmi érdekegyeztetésen alapuló integrált környezetvédelmi és területfejlesztési tervek készítésével, terepi kutatással, környezeti konfliktusok kezelésével és mindezek térinformatikai megjelenítésével, feldolgozásával és döntés-el?készítéssel foglalkozik. A Térségi Kutatások Intézete Vácott a Göncöl Házban található.

A Térségi Kutatások Intézetének fontosabb munkái:

- A Duna-Ipoly Nemzeti Park létrehozását megalapozó kutatások (36 kötet), - a környezetvédelmi törvényt el?készít? érdekegyeztet? bizottság és jelentései (9 önálló törvénytervezet és mintegy 400 módosító indítvány az országgy?lési vita során), - a Szentendrei-sziget (Budapest f? ivóvízbázisa) integrált, fenntartható terület-használati terve (határozatban elfogadta az Országgy?lés Környezetvédelmi Bizottsága), - a dunai hajózással és a Duna partszakaszainak használatával kapcsolatos vizsgálatok a Dunai Kormánybiztos számára (a Szlovákiának átadott tárgyalási dokumentáció része), - Nógrád-megye Környezetvédelmi Koncepciója és Programja (3 kötet, elfogadva a megye közgy?lése által), - kistérségi, területfejlesztési és vidékfejlesztési (SAPARD) tervek, els?sorban Pest megye északi szektorában, - a Magyar - Szlovák határ-menti ökológiai hálózat felmérése és tervezése, a Magyar és a Szlovák Ipoly Unióval és a Szlovák Tudományos Akadémia Tájökológiai Kutatóintézetével közös munka.

II. Kiadó és Szerkeszt?ség

A részleg f? munkája a Süni magazin és a Vadon magazin, gyermekeknek, illetve feln?tteknek szóló, színes, természet- és állatvédelmi, kéthavonta megjelen?, utcai terjesztés? periodika szerkesztése, kiadása és terjesztése. A tulajdonrész tekintetében kisebbik lapalapító társintézmény a F?városi Állat- és Növénykert. A Süni és Vadon lapok a jogel?d „Természet” cím? havi megjelenés? lap társadalmi igényeknek megfelel? szétválasztásával jött létre a 2000. év els? harmadában. A „Természet” magazint az 1985-ben a Göncöl által alapított „Süni Magazin” és az 1895-ben Lendl Adolf, a F?városi Állat- és Növénykert korabeli tudós igazgatója által alapított „A Természet” cím? lap összevonásával 1995-ben hozták létre az alapítók. A kiadói, terjeszt?i és ismeretterjeszt? munkát az azonos székhely? tagszervezetünk a Süni Egyesület támogatja. A Kiadó és Szerkeszt?ség a Süni Egyesülettel közösen számos más, az ökológiai ismeretterjesztést segít? kiadványt jelentet meg, rendezvényt és továbbképzést szervez. A kiadói munkával az alapítvány az egyik f? célkit?zését, a környezettudatos magatartás er?sítését, az ökológiai kultúra megismertetését és terjesztését kívánja elérni a széles tömegek körében. A lapokkal arra törekszik, hogy a természettudományos ismeretterjesztés mellett sokoldalú segítséget nyújtson a környezetével harmóniában élni akaró ember számára, egyensúlyt keresve a humán- és a reálm?veltség között. Ezért jelenik meg egymás mellett a m?vészet, humánökológia, néprajz, antropológia, etológia és a zoológia, botanika, ökológia a folyóiratok hasábjain.

A Kiadó és Szerkeszt?ség fontosabb kiadványai és rendezvényei:

- Vadon magazin, nyilvános terjesztés?, kéthavonta megjelen?, természet- és állatvédelmi, feln?tteknek szóló, 48 oldalas, színes lap, - Süni magazin, nyilvános terjesztés?, kéthavonta megjelen?, természet- és állatvédelmi, gyermekeknek szóló, 48 oldalas, színes lap, - Süni füzetek, id?szaki kiadványsorozat, Süni Országos Vetélkedő - Süni Természetismereti Játszóház

III. Közm?vel?dési Munkacsoport

A Göncöl Közm?vel?dési Programja az un. „progresszív nevelési koncepció”-n alapszik, melynek f? hatótényez?i a természeti környezetben szerzett közvetlen tapasztalás és a hasznos, látható eredményeket hozó tevékenység nevel? ereje, valamint az emberközpontú, személyre szabott gondoskodás hatékonysága. A Közm?vel?dési Program a legösszetettebb és a legnagyobb múltra visszatekint?, egyben a legtöbb aktív munkát végz? önkéntest és tagot érint? közös „göncölös” tevékenység. A Közm?vel?dési Munkacsoport feladata a Közm?vel?dési program támogatása, valamint az Alapítvány állandó szolgáltatásokat nyújtó részlegeinek m?ködtetése.

A Közm?vel?dési Program munkaterületei:

- Oktatóközpontok, bentlakásos erdei iskolák: Pénzesgy?r, a Pangea Egyesülettel közös Panoráma-épület (20 f? télen + 60 f? nyáron), kivitelezés alatt a Rákóczi-épület (40 f? télen); nappali környezetvédelmi közm?vel?dési központ Vácott (Göncöl Ház), a szövetséggel és tagszervezetekkel közös üzemeltetésben, összetett szolgáltatással; valamint közrem?ködés a szövetség tagszervezetinek oktatóközpontjai számára, ezek Ipolyszög/Ipoly Unió és Zalaszántó/”Fehér Holló” Egyesület, részvétel a „Vackor” programban. - Környezet- és Természetvédelmi Kézikönyvtár Vácott a Göncöl Házban (5.000 kötet és 110 folyóirat); - Természeti tanösvények [Váci Ártéri Tanösvény: 510 méter hosszú faszerkezet a Duna nyílt hullámtéri puhafaliget erdejében. A szövetség tagszervezeteinek tanösvényei: Pangea Egyesület: Pénzesgy?r helység körzetében a Földtörténeti Középkort bemutató 22 állomásos, 15 kilométeres tanösvény a Bakony-hegységben; valamint Ipoly Unió: Ipolyszögön az égerlápot bemutató 2 km-es tanösvény]; - „A Földanya ékességei” c. 600 darabos állandó kiállítás, és több ezer darabos gyakorló gy?jtemény Vácott a Göncöl Házban, a Pangea Egyesülettel közösen; - „Hálózat az Él?vizekért” szervezet az Alapítvány és a Szövetség közös fenntartásában (170 tagszervezet, Magyarországról, Szlovákiából és Romániából), találkozók, képzések, hírlevél, mintaprogram, vizes él?helyek állapotjavítása, módszertani kézikönyvek, vizes él?helyek védelme; - Háttérintézményi szolgáltatások a „Süni” természetvédelmi táborozási rendszer, kezd? és haladó táborok, vándor és kutató táborok, valamint un. "Gálya" (természeti területek fenntartási munkái) munkatáborok és túratáborok számára; - Tanártovábbképz?, szakemberképz? és akkreditált tanfolyamok: az ártéri ökológia, a kis szennyvíztisztítók, a komposztálás, a szektorközi kapcsolatok és a természetszer? külterjes területhasználat témakörében.

IV. Kilátó Galéria a Margitszigeti Víztoronyban

A Margitszigeti Víztorony Budapest szívében, egy természetvédelmi oltalom alatt álló Duna-szigeten található. Maga a torony városképi jelent?ség? m?emléképület. A Víztornyot 1984 óta m?ködtetjük, kortárs képz?m?vészeket támogató galériát és kilátótornyot létesítettünk benne. A torony nyolcszöglet? felépítése és spirális bels? tere kit?n? helyszín rendhagyó m?vészeti események megrendezéséhez. A torony látogatóforgalma magas, földszintjén természetvédelmi látogató központ működik.


Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21