A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 1991-ben alakult meg. "Pangea a földtörténeti ókor egy részében a Föld kontinenseit magába foglaló szuperkontinens amely szó szerinti fordításban "Teljes Föld" jelentéssel bír. Névválasztásunkkal is ki szerettük volna fejezni azt a szemléletet, mely a Föld él? és élettelen elemeinek harmonikus együttm?ködésén alapuló világot tartja hosszútávon m?köd?képesnek, ahol minden él?, így az ember is megtalálja a megfelel? helyet a Nap alatt. Az emberiség jelenlegi tevékenysége hosszabb (?) távon nem tartható fenn, gazdálkodási- és életstílusonkon változtatni kell. E változás apró részletét szeretné el?segíteni egyesületünk. A névválasztással (Teljes Föld) azt is sugalljuk, hogy a természetet kutató és bemutató tudományok sorában a földtan a maga ismereteivel és a jöv?re nézve fontos tanulságaival jelent?sebb szerepet is fel tud vállalni a környezetünk megismeréséb?l és védelméb?l. E cél érdekében a Magyarországon méltatlanul háttérbe szorult földtudományok közismertségét szeretnénk növelni.

A Pangea Egyesület célja:

- A földtani ismeretek terjesztése, különösen az ifjúság körében, mind iskolai, mind iskolán kívüli oktatási formák keretében. - Támogatni és el?segíteni a Bakony-hegység természeti és néprajzi értékeinek kutatását, feltárását és meg?rzését. - Tevékenyen segíteni a természettudományos ismeretterjesztés általunk leghasznosabbnak vélt formáinak (táborok, terepgyakorlatok, tanösvények, kiállítások) létrejöttét és m?ködését. - Aktív természetvédelmi beavatkozásokat végezni a Bakony és a Balaton-Felvidék területén. - El?segíteni a gazdálkodás, hulladék- és szennyvízkezelés környezetbarát módszereinek elterjedését, különösen érzékeny, karsztos területen lévő települések körében.

Az egyesület székhelye és oktatóközpontja:

8426 Pénzesgy?r, Béke út 57. Telefon és fax: (88) 448-030

Pangea Egyesület >>


Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21