(részlet az Alapszabályból): "A Göncöl Szövetség és tagszervezetei a természetvédelem, környezetvédelem és a kultúra területén munkálkodnak olyan sokszín?, értékközpontú, fenntartható társadalom megvalósítása érdekében, amely emberi lépték?, nyitott, és öntevékeny közösségek együttm?ködésén alapszik." A Göncöl Szövetség célja a természeti, társadalmi és emberi értékek els?bbségét képvisel? közhasznú tevékenységek megvalósítása és támogatása.

A SZÖVETSÉGet alapító el?dszervezetek többsége az 1990-es évek elején jött létre, kivéve a Göncöl nevét is adó amat?r csillagász társaság, amely a 70-es évek elejét?l m?ködött. A Göncöl nevet annak ellenére megtartottuk, hogy az eleinte csak csillagászati megfigyelésekkel foglalkozó társaság tevékenysége a nyolcvanas évek kezdetén természettudományos, természetvédelmi és környezeti nevelési feladatokkal b?vült.

A honfoglaló nomád magyarság csillaghite szerint Göncöl félisten, táltos ember volt. Amerre haladt, mindenkit meggyógyított a szekerén található gyógyírokkal. Félisten lévén azonban önmagán nem tudott segíteni. Egy alkalommal eltörött a szekere rúdja. Kérlelte az embereket, hogy segítsenek, de azok rútul cserbenhagyták, ezért az istenek a törött rúdú Göncöl szekeret örök emlékezetül az égre helyezték.

A SZÖVETSÉG megalakítása óta a tagszervezetek száma fokozatosan b?vült. Tagjaink között vannak olyanok, amelyek a "Göncölb?l" n?ttek ki, néhány szervezetet másokkal közösen hoztunk létre, és akadtak, akik önként csatlakoztak hozzánk. Jelenleg a Göncöl Szövetség 12 önálló jogi személyiséggel rendelkez? tagszervezetb?l és 5 önálló jogi személyiséggel nem rendelkez?, speciálisan egy-egy adott témával, szakterülettel foglalkozó tagcsoportból áll.

A SZÖVETSÉG F? CÉLKIT?ZÉSEI:

- Környezettudatos gondolkodásmód terjesztése - A térség természeti és tájképi adottságainak meg?rzése - A környezet-és természetvédelem érdekeinek képviselése a helyi és országos döntéshozó szervezeteknél - A tagszervezetek munkáinak összefogása, segítése

F? TEVÉKENYSÉGEINK:

- Szemléletformálási program - Természetvédelmi program - Környezeti érdekek érvényesítése a helyi döntéshozásban - Országos mozgalmi tevékenység - Tagszervezeti szolgáltatások

ELVEINK:

I. A hetvenes évek elején abból a célból hoztuk létre a Göncöl Szövetség el?dszervezeteit, hogy közösséget teremtsünk olyan emberek számára, akik, bár tudták, mi a dolguk a társadalomban, gondolkodásuk, tevékenységük sokszín? és értékközpontú, mégis nehezen találták helyüket a fennálló rendszerben. II. Ebb?l következ?en a Göncöl Szövetség organikus fejl?dés útján jött létre, organikusan szervez?dik és m?ködik. III.Öntevékeny közösségek és egyének együttm?ködésén, ezek közös munkáján alapszik. Vállaljuk a másságot, értékrendünk szerint új dolgok bevezetésén, a meglév?k átalakításán, jobbításán munkálkodunk. V. A társadalomban olyan szerepet kívánunk betölteni, mint az éleszt?, mely átalakítja az összegyúrt masszát kenyértésztává. VI. Szándékaink szerint versengés helyett a közös megoldásokat keressük, együttm?ködésre törekszünk más szervezetekkel. VI. Törekszünk a gyakorlatiasságra. Amit mondunk, javaslunk, azt megpróbáljuk elvégezni, megvalósítani.


Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21